Léčba poruchy erekce v Brně

Urohelp

Erektilní dysfunkce- porucha erekce

se projevuje neschopností udržet ztopoření penisu v dostatečné tuhosti nebo po dostatečnou dobu nutnou pro uspokojivou sexuální aktivitu. Objektivní stav poruchy erekce a subjektivní pocit se mohou u pacientů výrazně lišit a nemusí korespondovat s vnímáním poruchy erekce jako problému.

Kdo je ohrožen

Porucha erekce nebo také mužská impotence postihuje více než 52% mužů ve věku mezi čtyřiceti až sedmdesáti lety. Z toho přes 70% pacientů není správně léčeno.Nejčastější příčinou poruchy erekce je nedostatečný přívod krve do penisu k udržení erekce. Mezi rizikové faktory zhoršující průchodnost cév patří kouření, cukrovka, obesita, stres, aterosklerosa a vedlejší účinky léků.Potíže s erekcí mohou vznikat postupně,ale i náhle. Náhlé zhoršení erekce může být i příznakem jiného závažného onemocnění a je nutné vyhledat odbornou pomoc.

Léčba

V naší ambulanci se věnujeme léčbě erekce převratnou metodou-aplikací energetické fokusované rázové vlny. Léčba lineární rázovou vlnou neboli LSWT- Linear Shockwave Therapy je nejnovější a nejmodernější metodou léčby erektilní dysfunkce vůbec. Tato metoda byla schválena v roce 2013 Evropskou urologickou asociací.Léčba erekce rázovými vlnami je vysoce účinná, neinvazivní a bezbolestná terapie pro pacienty nejen s poruchou erekce. Léčba vede ke tkáňové regeneraci,potlačení chronického zánětu a ke tvorbě nových cév,které významně zvyšují průtok krve v topořivých tělesech penisu a tím zlepšují stav erektilních funkcí. Metoda léčby nepoškozuje kůži a je bez vedlejších účinků.

Jak to funguje

Rázové / zvukové vlny/ vznikají ve speciálním aplikátoru a následně jsou přenášeny přes pokožku do postižených tkání pacienta.Rázové vlny zde vytváří celou sérii příznivých účinků jako je celkové prokrvení, tvorba nových cév, potlačení chronických zánětů.

Půjde to i bez pilulek

Působením rázových vln v oblasti penisu dochází k obnovení přirozeného mechanismu erekce s dlouhým účinkem.

Prostata už vás nebude obtěžovat

Aplikací rázových vln na oblast hráze se uvolňují vazivové struktury ve zvětšené prostatě a snižuje se výskyt obtěžujících příznaků tohoto onemocnění.

Zakřivení penisu

Mechanická energie rozvolňuje vazivové pláty způsobující zakřivení penisu.Tato léčba je účinná i v případech, kdy ostatní metody selhávají.

Délka léčby

Samotné ošetření je zcela bezbolestné, neinvazivní a velmi rychlé. Aplikace trvá asi dvacet minut a je přeneseno do penisu přes 6000 rázů.Aplikují se celkem čtyři kůry, které se opakují po týdnu.

Účinnost

Účinek rázové vlny na zlepšení erekce je u většiny klientů patrný po jedné či dvou procedurách . Celková účinnost léčby po čtyřech aplikacích dosahuje 70-80% v závislosti na přidružených onemocněních pacienta.

Cena

Celá léčba erekce lineární rázovou vlnou/ čtyři léčebné aplikace/ stojí 16000 korun.

Výhody

- bezbolestná, neinvazivní léčba

- nemá nežádoucí účinky, nezpůsobuje zátěž pro jiné orgány a zdravé tkáně

- léčba neomezuje pracovní schopnost

- není třeba dodržovat žádné zvláštní opatření po aplikaci ani před pohlavním stykem

- není třeba se vyvarovat fysické námahy ani sexuální aktivity

- úspěšná léčba zajišťuje návrat k přirozenému sexuálnímu styku